Savet za komunalne delatnosti u JKP "Informatika"

      Dvanaesta sednica Saveta za komunalne delatnosti Skupštine Grada Novog Sada održana je u utorak, 19. maja, u Javnom komunalnom preduzeću "Informatika", gde je članove Saveta dočekao direktor Zoran Delić sa saradnicima.

      Prema rečima direktora JKP "Informatika" je jedno od retkih gradskih javnih komunalnih preduzeća koje je prethodnu kalendarsku godinu završilo  pozitivno sa oko 3 miliona dinara, a prema ovogodišnjoj projekciji menadzmenta očekuje se povećanje dobiti za nekih 300 hiljada dinara.

      Sistem objedinjene naplate, koji se pored Novog Sada primenjuje još samo u Beogradu, pokazao se kao odličan, jer je naplativost za prethodnu godinu iznosila skoro 90%, između ostalog i  zbog akcije "Plava kućna računaljka", koja je stimulisala građane i građanke koji redovno izmiruju svoje obaveze plaćanja komunalnih usluga. Pored isticanja naplativosti, direktor Delić se osvrnuo i na izvanredan projekat optičke infrastrukture, koji je Novi Sad izdvojio ispred svih gradova u Srbiji, i koji su odbornici Skupštine Grada jednoglasno usvojili.

       Članovi Saveta za komunalne delatnosti vrlo pohvalno su se izjasnili o radu ovog javnog komunalnog preduzeća, koje predstavlja primer kako se dobrom organizacijom i inventivnim idejama u poslovanju može izaći u susret građanima i građankama Novog Sada, za koje svakako važi da su najrevnosnije platiše komunalnih usluga na celoj teritoriji Srbije.

      Na kraju radne posete JKP "Informatika", članovi Saveta za komunalne delatnosti doneli su i jedan zaključak u kojem preporučuju gradskim javnim komunalnim preduzećima čije se usluge naplaćuju putem objedinjene naplate, da se u okviru svojih finansijskih mogućnosti a u cilju stimulisanja naplate, aktivno uključe u akciju "Plava kućna računaljka".

Novi Sad, 19. maj 2009. godine