ODBORI

 

PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

“Zavod za izgradnju Grada”


predsednik:
MITAR RADONjIĆ

članovi:
ĐORĐE OSTOJIĆ

 

 

PREDUZEĆE

NADZORNI ODBOR

“Urbanizam”


predsednik:
NENAD BENOVIĆ

članovi:
JOVANA JARIĆ
ŽIVKO STANKOV, iz reda zaposlenih

 

PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

“Poslovni prostor”


predsednik:
ZORAN IVANČEVIĆ

članice:
NIKOLA PERIŠIĆ
VERA ZORIĆ, iz reda zaposlenih

 

 

PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR
“Informatika”

predsednik:
ZDRAVKO MILIĆEVIĆ

članovi:
ROBERT FARKAŠ
SVETLANA SUDžUM, iz reda zaposlenih

 PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Stan”

predsednik:
Mr NENAD TOMAŠEVIĆ

članovi:
LjUBOMIR STANIŠIĆ
DRAGAN KURUČKI, iz reda zaposlenih

 

 

PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

Javno gradsko
saobraćajno
preduzeće “Novi Sad”


predsednik:
MILIVOJ VUKOVIĆ

članovi:
MLADEN DOBRIĆ
JOVICA LEMAJIĆ, iz reda zaposlenih

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Tržnica”


predsednik:
NEBOJŠA MUDRINSKI

članovi:
MILICA VLAISAVLjEVIĆ
DUŠKO KORICA, iz reda zaposlenih

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Vodovod i kanalizacija”


predsednica:
TIJANA SANAL

članovi:
ŽELjKO KAČAVENDA
Mr ZORAN BOJOVIĆ, iz reda zaposlenih

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Novosadska toplana”


predsednica:
ALEKSANDAR CEKOVIĆ

članovi:
SLOBODAN KNEŽEVIĆ
JULKA PETROVIĆ, iz reda zaposlenih

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Čistoća”


 

predsednik:
Mr GORAN IVANČEVIĆ

članovi:
MILICA ČOLIĆ
DANIJELA JANKOV, iz reda zaposlenih

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Put”


predsednik:
MIŠEL SABO

članovi:
LjUBINKA BORIČIĆ

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Gradsko zelenilo”


predsednica:
DINA KURBATVINSKI VRANEŠEVIĆ

članovi:
DUŠAN JOVIČIĆ
NADA CUCIĆ, iz reda zaposlenih

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Lisje”


predsednik:
DUŠAN BAJILO

članovi:
SUZANA MACURA
DRAGAN MILIĆ

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Parking servis”


predsednik:
IVICA DOSTANIĆ

članovi:
NENAD KOVAČEVIĆ
NENAD VUCELjA, iz reda zaposlenih

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Sportski i poslovni
centar Vojvodina"


predsednik:
Mr DRAGOMIR ĐUKIĆ

članovi:
ŽELjKO VESELINOVIĆ
MILOMIR KARANOVIĆ, iz reda zaposlenih


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Zoohigijena i veterina Novi Sad"

predsednica:
LjILjANA PAJIĆ

članovi:
Mr RATKO BAJČETIĆ
MIRA STANIŠIĆ, iz reda zaposlenih

 

USTANOVA KULTURE UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Zavoda za zaštitu
spomenika kulture
Grada Novog Sada


 

predsednik:
PETAR JAĆIMOVIĆ

članovi:
NIKOLINA VUKŠA
MIROSLAV KOLAROV
TOŠA ALEKSANDROV
ĐURO POPOVIĆ
MILUTIN GROZDANIĆ, iz reda zaposlenih
KATARINA MAKSIMOV, iz reda zaposlenih

predsednik:
GORAN KRAJŠIĆ

članovi:
TIBOR HORVAT
MILENA JOVANOVIĆ, iz reda zaposlenih


USTANOVA KULTURE

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Muzeja Grada
Novog Sada

predsednica:
MILICA PAVLIĆ

članovi:
ALEKSANDAR JOVANČEVIĆ
STEVAN PUZIĆ
SNEŽANA MIŠKIĆ
ZUZANA MEZEI
MIRJANA MIRIĆ, iz reda zaposlenih
IVANA JOVANOVIĆ GUDURIĆ, iz reda zaposlenih

predsednica:
MILANA ARNjAŠ

članovi:
JELENA ČANIĆ
JELENA BANjAC, iz reda zaposlenih

 

USTANOVA KULTURE UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Istorijskog arhiva
Grada Novog Sada


predsednik:
GORAN MALEŠ

članovi:
DRAGAN STANIVUK

SANjA VUJINOVIĆ
ANDREJA ŽIKIĆ
EVA JOKIĆ, iz reda zaposlenih
TIHOMIR PRAŠČEVIĆ, iz reda zaposlenih

predsednik:
ČEDOMIR GUŽVICA

članovi:
DRAGAN MATOVIĆ
BRANKA ŠARIĆ, iz reda zaposlenihUSTANOVA KULTURE

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Gradska biblioteka

 

predsednik:
SAVA TODOROV

članovi:
DUŠANKA KUKOLj
MILE IGNjATOVIĆ
MILIJANA BABIĆ
BOJANA SUPIĆ
ALEKSANDAR JOKANOVIĆ, iz reda zaposlenih
KLAUDIJA SLEPČEV, iz reda zaposlenih

predsednik:
TODOR BRZAK

članovi:
DEJAN ĆULIBRK
GALjA SAPOŽNIČENKO, iz reda zaposlenih

 

USTANOVA KULTURE

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Pozorište mladih

 

 

 

predsednica:
SANjA NEGOVANOVIĆ

članovi:
SNEŽANA TADIĆ
GORAN ILIĆ
ZORAN TANKOSIĆ
MARINA CINKOCKI, iz reda zaposlenih
STEVAN ANTIĆ, iz reda zaposlenih

predsednica:
MAJA CRNOBARAC

članovi:
IVANA TANOVIĆ
EMIL KURCINAK, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Sterijino pozorje 

predsednik:
Prof. dr SAVA DAMJANOV

članovi:
Prof. dr JOVAN POPOV
GORDANA ĐURĐEVIĆ
MIRKO ŽARIĆ
MILAN KAĆANSKI, iz reda zaposlenih

predsednik:
Prof. dr VIKTOR RADUN

članovi:
NEDELjKO MAMULA
GORAN IBRAJTER, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Kulturnog centra Novog Sada

 


 

predsednik:
DAVOR PEREULA

članovi:
DRAGANA DOJČINOVIĆ
MIRELA NOVAKOVIĆ
JELENA BIŽIĆ
DANE TABŠ
KSENIJA ČOBANOVIĆ, iz reda zaposlenih
SNEŽANA KOMAR, iz reda zaposlenih

predsednik:
NEMANjA NOVAKOVIĆ

članovi:
VESNA BABIĆ
ZORAN DOKIĆ, iz reda zaposlenih

 

USTANOVA KULTURE UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Ustanova za izradu tapiserija
“Atelje 61”


 

predsednica:
TAMARA JOLDžIĆ

član:
BOBAN VUKŠA
MIRJANA DOBANOVAČKI, iz reda zaposlenih

predsednik:
ŽELjKO TODOROVIĆ

za člana:
BRATISLAV STOJANOVIĆ
MILICA KOVAČ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Kulturno-informativni
centar “Mladost”,
Futog


 

predsednik:
BOŠKO LONIĆ

članovi:
MILUTIN VUKAS
NATAŠA KNEŽEVIĆ, iz reda zaposlenih

predsednica:
NEVENA BUBULj

članovi:
RADE KNEŽEVIĆ
GORDANA STARAČEK, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Kulturno
-informativni
centar “Kisač”


predsednik:
STEVAN STANKOV

članovi:
MIROSLAV BRNA
ALENA PALIK, iz reda zaposlenih

predsednica:
JAN MARČOK

članovi:
BRANKO PREDOJEVIĆ
VLADIMIR MEDVEĐ, iz reda zaposlenih

ZDRAVSTVENA USTANOVA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Doma zdravlja “Novi Sad” 

predsednik:
Dr OLIVERA IVANOV

članovi:
Doc. dr MIODRAG DRAPŠIN
Dr ALEKSANDRA ILIĆ
Dr SANjA BOŠKOVIĆ, iz reda zaposlenih
NEDA TERZIĆ, iz reda zaposlenih

predsednica:
Mr DUŠANKA ĐOKIĆ

članovi:
OLGA GAJIĆ
DRAGANA JOVANOVIĆ, iz reda zaposlenih

ZDRAVSTVENA USTANOVA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Apoteka
Novi Sad

 

predsednik:
GOJKO VUJNOVIĆ

članovi:
SONjA GOLUBOVIĆ
Dr MOMIR MIKOV
NEVENA GRBA, iz reda zaposlenih
ALEKSANDRA DEJIĆ - PAUNOVIĆ, iz reda zaposlenih

predsednica:
MILENA POPOVIĆ SUBIĆ

članovi:
Dr VESNA PAVLOVIĆ
MARIJA RAKIĆ, iz reda zaposlenih

ZDRAVSTVENA USTANOVA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Zavod za
zdravstvenu zaštitu
radnika Novi Sad


 

predsednica:
Dr VESNA ZAGORAC MALINOVIĆ

članovi:
Dr SLOBODAN JOVANOVIĆ
Dr GRADIMIR DIMITRIJEVIĆ
Prim. mr sc. med. JAGODA CREPULjA, iz reda zaposlenih
Dr VESNA PANTELIĆ, iz reda zaposlenih

predsednik:
ZORAN JANKOVIĆ

članovi:
Dr MARIJA ANTANASIĆ
Prof. dr sc. med. BELA PROKEŠ, iz reda zaposlenih

ZDRAVSTVENA USTANOVA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Zavod za zdravstvenu
zaštitu studenata
Novi Sad


 

predsednica:
DRAGAN LAGUNDžIN

članovi:
ZVONIMIR KAPROCKI
DRAGAN MUNITLAK
Dr SNEŽANA GAŠIĆ, iz reda zaposlenih
Dr ŽELjKA VINARŽ, iz reda zaposlenih

predsednik:
BORISLAV NIKOLIĆ

članovi:
BOJAN LEČIĆ
Dr LIDIA TURO, iz reda zaposlenih


ZDRAVSTVENA USTANOVA

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Zavod za hitnu
medicinsku pomoć
Novi Sad

 

predsednik:
Dr ALEKSANDAR POTKONjAK

članovi:
Dr GORAN STOJANOVIĆ
Dr TOMISLAV UGARKOVIĆ
Dr MIODRAG MIJATOVIĆ, iz reda zaposlenih
Dr MIRJANA BURSAĆ, iz reda zaposlenih

predsednik:
BRANISLAV KOVAČEVIĆ

članovi:
Dr IVICA LALIĆ
Dr MILICA BASARIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Predškolska ustanova
“Radosno detinjstvo” Novi Sad

 

 

članovi:
BUDIMIR GOĐEVAC, predstavnik jedinice lokalne samouprave
NOVAK KATIĆ, predstavnik jedinice lokalne samouprave
MILADIN ZUROVAC, predstavnik jedinice lokalne samouprave
SAŠA GOJŠINA, predstavnik roditelja
IVAN PIVNIČKI, predstavnik roditelja
DRAGAN PAJIĆ, predstavnik roditelja
BILjANA KOJIĆ, iz reda zaposlenih
JELENA ORLOVIĆ, iz reda zaposlenih
MINA PANIĆ, iz reda zaposlenih

AGENCIJA

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Stambena agencija
Grada Novog Sada

 

predsednik:
RUŠKO TEPIĆ

članovi:
ZORAN VUKOV
VELINKA STANOJEVIĆ
JOSIP MODIĆ
MILIVOJE VOJINOVIĆ

AGENCIJA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR
Agencija za energetiku
Grada Novog Sada
predsednik:
Prof. dr BRANKO BALj

članovi:
MARKO MARKOVIĆ
MIRKO ZORIĆ
PETAR LETIĆ
VLADIMIR LUKIĆ, dipl. inž. poljoprivrede, predstavnik korisnika toplotne energije
MIROSLAV MIRKOVIĆ, diplomirani ekonomista, predstavnik korisnika električne energije
AURORA ROTARIJU PLANjANIN, magistar ekonomskih nauka, predstavnik potrošača prirodnog gasa

 

 

ORGANIZACIJA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR
Turistička organizacija
Grada Novog Sada
predsednica:
ANA VOZAR

članovi:
VLADIMIR OPANČINA
NjEGOŠ KRAKIĆ
MILENA ERDEVIK, predstavnica Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada
DANIJELA MILIDRAGOVIĆ, iz reda zaposlenih
predsednik:


članovi:
NEMANjA PROTIĆ
RANKA NOŽINIĆ, predstavnica Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada
USTANOVA KULTURE UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR
"Novosadsko pozorište - Újvidé ki
színház", Novi Sad

predsednik:
KAROLj KIRALj

članovi:
GABRIELA HUSAR
HAJDU-GRAJLAH EMA
ARON MADARAS
SILVIA TAPIŠKA
ROBERT MAJOROŠ, iz reda zaposlenih
BALAŽ ARON, iz reda zaposlenih

predsednik:
BORIS BAJIĆ

članovi:
IGOR BAŠNEC
ATILA MAĐAR, iz reda zaposlenih
USTANOVA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR
Centar za socijalni rad
Grada Novog Sada
predsednik:
Prof. dr DRAGAN MUNITLAK

članica:
MILICA ČAJIĆ

predsednica:


članovi:
DUŠKA KNEŽEVIĆ, predstavnik zaposlenih
FOND UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR
Fond za unapređenje vokalne umetnosti
mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu

predsednik:
MILAN VUKAŠINOVIĆ

članovi:
DIMITRIJE MIODRAGOVIĆ
JOVICA TEŠANOVIĆ
DRAGOSLAV STEVANOVIĆ
STANISLAVA ĐUKIĆ
SANjA RODIĆ
Prof. dr SVETLANA STEFANOVIĆ
Prof. dr BRANKO MILIČEVIĆ
BRANISLAV JURIŠIN
GORDANA GAČIĆ
NIKOLINA KURUZOVIĆ
VLADISLAVA GALIĆ
OLjA MAGLOVSKI
MILENA TEŠIĆ
UROŠ ZDJELAR

sekretarka:
BILjANA RADOVANOV