ODBORI

 

PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

“Zavod za izgradnju Grada”


predsednik:
MITAR RADONjIĆ

članovi:
ĐORĐE OSTOJIĆ

 

 

PREDUZEĆE

NADZORNI ODBOR

“Urbanizam”


predsednik:
NENAD BENOVIĆ

članovi:
JOVANA JARIĆ
ŽIVKO STANKOV, iz reda zaposlenih

 

PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

“Poslovni prostor”


predsednik:
ZORAN IVANČEVIĆ

članice:
NIKOLA PERIŠIĆ
VERA ZORIĆ, iz reda zaposlenih

 

 

PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR
“Informatika”

predsednik:
ĐORĐE IVANOV

članovi:
STOJAN IVANIŠEVIĆ
SVETLANA SUDžUM, iz reda zaposlenih

 PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Stan”

predsednik:
JOVAN ĐERIĆ

članovi:
Dr SAŠA IGIĆ
DRAGAN KURUČKI, iz reda zaposlenih

 

 

PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

Javno gradsko
saobraćajno
preduzeće “Novi Sad”


predsednik:
MILIVOJ VUKOVIĆ

članovi:
MLADEN DOBRIĆ
JOVICA LEMAJIĆ, iz reda zaposlenih

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Tržnica” Novi Sad


predsednik:
MIROSLAV KRSTIĆ

članovi:
MILAN MARJANOVIĆ
DUŠKO KORICA, iz reda zaposlenih

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Vodovod i kanalizacija”


predsednik:
Mr GORAN IVANČEVIĆ

članovi:
Prof. dr JEVREM JANjIĆ
Mr ZORAN BOJOVIĆ, iz reda zaposlenih

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Novosadska toplana”


predsednica:
ALEKSANDAR CEKOVIĆ

članovi:
SLOBODAN KNEŽEVIĆ
JULKA PETROVIĆ, iz reda zaposlenih

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Čistoća”


 

predsednik:
Mr NENAD TOMAŠEVIĆ

članovi:
LjUBOMIR SAVANOVIĆ
PAVLE SEČIVANOVIĆ, iz reda zaposlenih

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Put”


predsednik:
MIŠEL SABO

članovi:
LjUBINKA BORIČIĆ
MILAN ANTIĆ, iz reda zaposlenih

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Gradsko zelenilo”


predsednica:
DINA KURBATVINSKI VRANEŠEVIĆ

članovi:
DUŠAN JOVIČIĆ
NADA CUCIĆ, iz reda zaposlenih

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Lisje”


predsednik:
DUŠAN BAJILO

članovi:
SUZANA MACURA
DRAGAN MILIĆ

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Parking servis”


predsednik:
IVICA DOSTANIĆ

članovi:
NENAD KOVAČEVIĆ
NENAD VUCELjA, iz reda zaposlenih

 

 


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Sportski i poslovni
centar Vojvodina"


predsednik:
VOJISLAV KOLAROV

članovi:
OSTOJA SIMETIĆ
MILOMIR KARANOVIĆ, iz reda zaposlenih


PREDUZEĆE NADZORNI ODBOR

"Zoohigijena i veterina Novi Sad"

predsednica:
LjILjANA PAJIĆ

članovi:
ALEKSANDAR PETKOVIĆ
MIRA STANIŠIĆ, iz reda zaposlenih

 

USTANOVA KULTURE UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Zavoda za zaštitu
spomenika kulture
Grada Novog Sada


 

predsednik:
MARINKO TICA

članovi:
VIDOSAVA OSTOJIĆ
MILOŠ BANjANIN
SNEŽANA KRIČKOVIĆ
ĐURO POPOVIĆ
VESNA STANULOV, iz reda zaposlenih
NATAŠA ŠIJAN, iz reda zaposlenih

predsednik:
VLADIMIR SAMARDžIĆ

članovi:
GORAN STRAJINIĆ
MILENA JOVANOVIĆ, iz reda zaposlenih


USTANOVA KULTURE

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Muzeja Grada
Novog Sada

predsednica:
DRAGANA KRAGULjAC

članovi:
VLADIMIR GVOIĆ
ALEKSANDAR JOVANČEVIĆ
DUBRAVKA FILIPOVIĆ
STEVAN PUZIĆ
NENAD STAPARSKI, iz reda zaposlenih
DUŠANKA MARKOVIĆ, iz reda zaposlenih

predsednica:
MILANA ARNjAŠ

članovi:
DRAGAN LjUBINAC
JELENA BANjAC, iz reda zaposlenih

 

USTANOVA KULTURE UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Istorijskog arhiva
Grada Novog Sada


predsednik:
GORAN MALEŠ

članovi:
KRISTIJAN OBŠUST
DRAGAN STANIVUK
SNEŽANA SERDAR
SANjA VUJINOVIĆ
VERA BRUSIN, iz reda zaposlenih
TIHOMIR PRAŠČEVIĆ, iz reda zaposlenih

predsednik:
ČEDOMIR GUŽVICA

članovi:
ĐORĐE GAČIĆ
MILEVA ZEČEVIĆ, iz reda zaposlenihUSTANOVA KULTURE

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Gradska biblioteka

 

predsednik:
SAVA TODOROV

članovi:
DUŠANKA KUKOLj
MILE IGNjATOVIĆ
Mr BRANISLAV POPOVIĆ
PAVLE STANOJEVIĆ
vršioci dužnosti članica:
DANILO KABIĆ, iz reda zaposlenih
LjILjANA KOSJER, iz reda zaposlenih

predsednik:
RADIVOJ NIŠOVIĆ

članovi:
TEODORA JANKOVIĆ
vršioci dužnosti članova:
BOJANA GRUJIĆ, iz reda zaposlenih

 

USTANOVA KULTURE

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Pozorište mladih

 

 

 

predsednica:
SANjA NEGOVANOVIĆ

članovi:
SNEŽANA TADIĆ
GORAN ILIĆ
ZORAN TANKOSIĆ
ZORAN ANDREJIN, iz reda zaposlenih
STEVAN ANTIĆ, iz reda zaposlenih

predsednica:
MAJA CRNOBARAC

članovi:
IVANA TANOVIĆ
EMIL KURCINAK, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Sterijino pozorje 

predsednik:
Prof. dr SAVA DAMJANOV

članovi:
Prof. dr JOVAN POPOV
GORDANA ĐURĐEVIĆ
MIRKO ŽARIĆ
GORAN IBRAJTER, iz reda zaposlenih

predsednik:
Prof. dr VIKTOR RADUN

članovi:
NEDELjKO MAMULA
MILAN KAĆANSKI, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Kulturnog centra Novog Sada

 


 

predsednik:
DAVOR PEREULA

članovi:
DRAGANA DOJČINOVIĆ
MIRELA NOVAKOVIĆ
BUDIMIR GOĐEVAC
DANE TABŠ
VASA TIMOTIJEVIĆ, iz reda zaposlenih
MAJA ERDELjANIN, iz reda zaposlenih

predsednik:
NEMANjA NOVAKOVIĆ

članovi:
VESNA BABIĆ
ALEKSANDRA SPASOJEVIĆ, iz reda zaposlenih

 

USTANOVA KULTURE UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Ustanova za izradu tapiserija
“Atelje 61”


 

predsednica:
TAMARA JOLDžIĆ

član:
BOBAN VUKŠA
GORANKA VUKADINOVIĆ, iz reda zaposlenih

predsednik:
ŽELjKO TODOROVIĆ

za člana:
MARIJA DRAGIŠIĆ
MILICA KOVAČ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Kulturno-informativni
centar “Mladost”,
Futog


 

predsednik:
DUŠAN KOVAČEVIĆ

članovi:
MILUTIN VUKAS
NATAŠA KNEŽEVIĆ, iz reda zaposlenih

predsednica:
NEVENA BUBULj

članovi:
RADE KNEŽEVIĆ
GORDANA STARAČEK, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Kulturno
-informativni
centar “Kisač”


predsednik:
STEVAN STANKOV

članovi:
MIHAL SPEVAK
VLADIMIR MEDVEĐ, iz reda zaposlenih

predsednica:
ALZBETA DIJAK

članovi:
BRANKO PREDOJEVIĆ
ALENA PALIK, iz reda zaposlenih

ZDRAVSTVENA USTANOVA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Doma zdravlja “Novi Sad” 

predsednik:
Dr BORKO MILANOVIĆ

članovi:
Doc. dr MIODRAG DRAPŠIN
Dr ALEKSANDRA ILIĆ
Dr SANjA BOŠKOVIĆ, iz reda zaposlenih
NADA INjAC, iz reda zaposlenih

predsednica:
Dr MIRKA LUKIĆ ŠARKANOVIĆ

članovi:
OLGA GAJIĆ
RADOVAN ŠUNjKA, iz reda zaposlenih

ZDRAVSTVENA USTANOVA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Apoteka
Novi Sad

 

predsednica:
SANDRA BAILOVIĆ

članovi:
JOVANA MEDENICA
GORDANA TOMIN PETROVIĆ
VIOLETA BRKOVI dipl. farm, iz reda zaposlenih
VESNA SVILAR dipl. farm, iz reda zaposlenih

predsednica:
BOJANA MATANOVIĆ

članovi:
SLAVENKO UNKOVIĆ
MARIJA RAKIĆ, iz reda zaposlenih

ZDRAVSTVENA USTANOVA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Zavod za
zdravstvenu zaštitu
radnika Novi Sad


 

predsednica:
Dr DRAGICA JANKOV VIDAČIĆ

članovi:
Dr BRANISLAVA STANIMIROV
ZDRAVKA MIJIĆ
Prim. mr sc. med. JAGODA CREPULjA, iz reda zaposlenih
Dr VESNA PANTELIĆ, iz reda zaposlenih

predsednik:
Dr MIROSLAV ILIĆ

članovi:
Dr NIKOLA NEDELjKOVIĆ
Prof. dr sc. med. BELA PROKEŠ, iz reda zaposlenih

ZDRAVSTVENA USTANOVA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Zavod za zdravstvenu
zaštitu studenata
Novi Sad


 

predsednica:
DRAGAN LAGUNDžIN

članovi:
ZVONIMIR KAPROCKI
DRAGAN MUNITLAK
Dr SNEŽANA GAŠIĆ, iz reda zaposlenih
Dr ŽELjKA VINARŽ, iz reda zaposlenih

predsednik:
BORISLAV NIKOLIĆ

članovi:
BOJAN LEČIĆ
Dr LIDIA TURO, iz reda zaposlenih


ZDRAVSTVENA USTANOVA

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Zavod za hitnu
medicinsku pomoć
Novi Sad

 

predsednik:
Dr ZORAN GOJKOVIĆ

članovi:
Dr GORAN STOJANOVIĆ
Dr TOMISLAV UGARKOVIĆ
Dr MIODRAG MIJATOVIĆ, iz reda zaposlenih
Dr MIRJANA BURSAĆ, iz reda zaposlenih

predsednik:
BRANISLAV KOVAČEVIĆ

članovi:
Dr DRAGAN NIKOLIĆ
Dr MILICA BASARIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR

Predškolska ustanova
“Radosno detinjstvo” Novi Sad

 

 

članovi:
MARKO ARSENIJEVIĆ, predstavnik jedinice lokalne samouprave
NOVAK KATIĆ, predstavnik jedinice lokalne samouprave
MILADIN ZUROVAC, predstavnik jedinice lokalne samouprave
DRAGANA DREKALOVIĆ, predstavnik roditelja
MIROSLAV MILOVANOVIĆ, predstavnik roditelja
MILAN VRBAŠKI, predstavnik roditelja
BILjANA KOJIĆ, iz reda zaposlenih
SOFIJA SIMIĆ, iz reda zaposlenih
MARIJA MIHAJLOV, iz reda zaposlenih

AGENCIJA

PRIVREMENI UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Stambena agencija
Grada Novog Sada

 

predsednik:
ČEDO MILANOVIĆ

članovi:
GORAN DOJČINOVIĆ
PREDRAG ĐURIĆ
JELENA JOVANOVIĆ

AGENCIJA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR
Agencija za energetiku
Grada Novog Sada
predsednik:
Prof. dr BRANKO BALj

članovi:
MARKO MARKOVIĆ
MIRKO ZORIĆ
PETAR LETIĆ
VLADIMIR LUKIĆ, dipl. inž. poljoprivrede, predstavnik korisnika toplotne energije
MIROSLAV MIRKOVIĆ, diplomirani ekonomista, predstavnik korisnika električne energije
AURORA ROTARIJU PLANjANIN, magistar ekonomskih nauka, predstavnik potrošača prirodnog gasa

 

 

ORGANIZACIJA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR
Turistička organizacija
Grada Novog Sada
predsednik:
TEODOR MILjUŠ

članovi:
VESNA DžUNjA
VLADO VUKOVIĆ
KRISTINA LALOVIĆ
JOVICA PRENTOVIĆ
TANjA POPOVIĆ
DANIJELA MILIDRAGOVIĆ, iz reda zaposlenih
predsednik:
DRAŠKO LONČAR

članovi:
ELEONORA CVEJIĆ
IVANA BOLF, iz reda zaposlenih
USTANOVA KULTURE UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR
"Novosadsko pozorište - Újvidé ki
színház", Novi Sad

predsednik:
KAROLj KIRALj

članovi:
GABRIELA HUSAR
HAJDU-GRAJLAH EMA
ARON MADARAS
SILVIA TAPIŠKA
ROBERT MAJOROŠ, iz reda zaposlenih
BALAŽ ARON, iz reda zaposlenih

predsednik:
BORIS BAJIĆ

članovi:
IGOR BAŠNEC
ATILA MAĐAR, iz reda zaposlenih
USTANOVA UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR
Centar za socijalni rad
Grada Novog Sada
predsednik:
Prof. dr DRAGAN MUNITLAK

članica:
MILICA ČAJIĆ

predsednica:
JELENA KEŠELj

članovi:
DUŠKA KNEŽEVIĆ, predstavnik zaposlenih
FOND UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR
Fond za unapređenje vokalne umetnosti
mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu

predsednik:
MILAN VUKAŠINOVIĆ

članovi:
DIMITRIJE MIODRAGOVIĆ
JOVICA TEŠANOVIĆ
DRAGOSLAV STEVANOVIĆ
STANISLAVA ĐUKIĆ
SANjA RODIĆ
Prof. dr SVETLANA STEFANOVIĆ
Prof. dr BRANKO MILIČEVIĆ
BRANISLAV JURIŠIN
GORDANA GAČIĆ
NIKOLINA KURUZOVIĆ
VLADISLAVA GALIĆ
OLjA MAGLOVSKI
MILENA TEŠIĆ
UROŠ ZDJELAR

sekretarka:
BILjANA RADOVANOV