Седница Савета за јавни ред и мир и безбедност

На данашњој седници Савета за јавни ред и мир и безбедност једногласно је усвојен Предлог одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2013. годину.

Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Новог Сада предвиђено је да јединица локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности, организује и обезбеђује услове за спровођење мера заштите од пожара и пружање помоћи код отклањања, односно ублажавања њихових последица. С тим у вези утврђен је Програм коришћења средстава за заштиту од пожара за 2013. годину којим је предвиђена набавка једног ватрогасног возила, специјализованог путничког возила и ватрогасне опреме за коју је Ватрогасна јединица изразила потребу. Укупна вредност је 29.470.000 динара, а предвиђено је да се опрема уступа на коришћење Министарству унутрашњих послова - Сектору за ванредне ситуације посебним уговором који ће закључити градоначелник Новог Сада и Управа за ванредне ситуације у Новом Саду.

На овај начин ће Град учествовати у побољшању услова рада организационих јединица полиције, конкретно Ватрогасне спасилачке јединице и у реализацији појединих програма од значаја за безбедност људи и имовине.

Председница Савета Бранка Бежанов је апеловала још једном на сва јавна и јавна комунална предузећа да, у складу са својим могућностима, донирају Фонд "Марија Јовановић - дете", а такође је истакла да су се позиву већ одазвали ЈКП "Водовод и канализација" и ЈКП "Тржница".

Нови Сад, 5. јул 2013.