Одржана седница Скупштине Града Новог Сада

Данас је одржана XI седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће одлуке:

1. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2012. годину

2. Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада

3. Одлука о изменама и допуни Одлуке о уређењу Града Новог Сада

4. Одлука о уплати основног капитала јавним и јавним комуналним предузећима

5. Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

6. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа

7. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа

8. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве "Пут" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа

9. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа

10. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду као јавног предузећа

11. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад

12. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад

13. Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду

14. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Стан" из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге

15. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Урбанизам", Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа

16. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Спортски и пословни центар "Војводина" у оснивању као јавног предузећа

17. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" као јавног предузећа

18. Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад

19. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад

20. Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад

21. Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места Ветерник

22. Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места Ченеј

23. Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места Футог

24. Одлука о изради Плана детаљне регулације спортског парка и југоисточне зоне у насељу Садови у Петроварадину

25. Одлука о изради измена Плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду

26. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2013. годину

27. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање процеса производње и дистрибуције топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад зa 2012. годину – текуће субвенције

28. Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад зa 2012. годину за период јануар – децембар 2012. године

29. Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за 2012. годину

30. Извештај о реализацији програма мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2012. годину

31. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за период јануар – децембар 2012. године

32. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2012. годину, за период јануар – децембар 2012. године

33. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад и текућег одржавања чистоће за 2012. годину

34. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад за 2012. годину за период јануар – децембар 2012. године

35. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2012. годину

36. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад и текућег одржавања зеленила за 2012. годину

37. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2013. годину

38. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа", Нови Сад за 2013. годину

39. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања јавног предузећа "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад за 2013. годину

40. Анекс IV Уговора о пренову са Јавним комуналним предузећем "Водовод и канализација" Нови Сад

41. Решење о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2013. годину

42. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2013. годину

43. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2013. годину

44. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2013. годину

45. Решење о давању сагласности на Програм рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2013. годину

46. Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин за 2013. годину

47. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за 2013. годину

48. Решење о давању сагласности на Програм рада "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад за 2013. годину

49. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за израду таписерија "Атеље 61", Петроварадин за 2013. годину

50. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар "Младост", Футог за 2013. годину

51. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар "Кисач", Кисач за 2013. годину

52. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад

53. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад

54. Предлози Савета за статутарна питања и локалну самоуправу

55. Решење о образовању Комисије за именовања Града Новог Сада

56. Решење о именовању председника и пет чланова Комисије за именовања Града Новог Сада

57. Решење о утврђивању предлога кандидата за чланове комисија за именовања јединица локалне самоуправе који се именују на предлог Сталне конференције градова и општина

58. Решење о допуни Решења о образовању и именовању Организационог одбора за реализацију иницијативе да се Град Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе 2020. године

59. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад "Антићеви дани"

60. Престанак дужности и именовање заменика члана Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе "Демократска странка Србије"

61. Решење о стављању ван снаге тачке I става 2. Решења Скупштине Града Новог Сада о давању назива улицама у Ветернику, број 020-230/2009-I од 26. марта 2010. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 13/10)

62. Закључак у вези са уступањем права коришћења покретних ствари Министарству унутрашњих послова РС, Полицијској управи у Новом Саду

63. Закључак у вези са судским поравнањем у парничним поступцима, ради накнаде штете, који се пред Основним судом у Новом Саду воде по тужби Зорана Ивезића, Милана Живанова, Љиљане Ђурђевац, Софије Милошевић, Драгане Милошевић, Верице Нешковић-Здравић и Ђорђа Раковића, сви из Новог Сада и Јелке Дубајић из Бегеча, и Игора Мировића из Сремске Каменице, против Града Новог Сада

64. Извештај Стручног тима за сагледавање чињеничног и правног стања и предлагања решења у парничном предмету Број П.602/2011, Број П.72/2011 са мишљењем и закључцима Стручног тима

65. Предлози Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања

Нови Сад, 22. фебруар 2013.