Одржана седница Скупштине Града Новог Сада

Данас је одржана VI седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће одлуке:

1. Оставка Мирослава Васина на функцију одборника у Скупштини Града Новог Сада

2. Решење о потврђивању мандата новој одборници Скупштине Града Новог Сада Слађани Крижанић

3. Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2010. годину, број: 400-726/2011-01 од 28. децембра 2011. године, као и Послеревизиони извештај о Одазивном извештају о извршеној ревизији завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2010. годину, број: 400-726/2011-01 од 7. марта 2012. године, које је доставила Државна ревизорска институција

4. Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2011. годину

5. Годишњи извештај о раду и пословању Апотеке Нови Сад за 2011. годину

6. Годишњи извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2011. годину

7. Извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2011. годину

8. Годишњи извештај о раду и пословању Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2011. годину

9. Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2011. годину

10. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2011. годину

11. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада

12. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада

13. Предлог одлуке о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад и текућег одржавања чистоће за 2012. годину.

14. Предлог одлуке о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад и текућег одржавања зеленила за 2012. годину

15. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2012. годину

16. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2012. годину

17. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада са Финансијским планом Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2012. годину

18. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2012. годину

19. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Дома здравља "Нови Сад" за 2012. годину

20. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2012. годину

21. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2012. годину

22. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2012. годину

23. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад

24. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса за 2012. годину за период јануар – јун 2012. године

25. Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за период јануар – јун 2012. године

26. Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за 2012. годину за период јануар – јун 2012. године

27. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад – текуће субвенције за период јануар-јун 2012. године

28. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација", Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за период јануар – јун 2012. године

29. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа", Нови Сад и текућег одржавања чистоће за 2012. годину, за период јануар – јун 2012. године

30. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Лисје", Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2012. годину, за период јануар – јун 2012. године

31. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило", Нови Сад и текућег одржавања зеленила за 2012. годину, за период јануар – јун 2012. године

32. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница", Нови Сад за 2012. годину, за период јануар – јун 2012. године

33. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Информатика", Нови Сад за период јануар – јун 2012. године

34. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за период јануар – јун 2012. године

35. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за првих шест месеци 2012. године

36. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта на којем је уписано право јавне својине у корист Града Новог Сада, Lidl Serbia Supermarketi k.d. Нови Београд

37. Предлог решења о изменама Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације

38. Оставка Драгана Божића на дужност заменика члана Градске изборне комисије

39. Предлог Одборничке групе "Сви за Нови Сад" за разрешење члана и именовање члана и заменице члана Градске изборне комисије

40. Информација у вези са Предлогом одлуке број: 01-11688/1 од 1. октобра 2012. године, Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад која се односи на План реорганизације "ЈУГОАЛАТ – ЈАЛ" АД, НОВИ САД – У СТЕЧАЈУ

41. Предлози Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања

Нови Сад, 11. октобар 2012.