ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ГРАДА

Image Директор: Владимир Зеленовић
Телефон: 334-687, 443 - 611, локал 111
Телефакс: 443 -611
Адреса: Нови Сад, Сентандрејски пут 3
Image Директор: Милан Станивуковић
Телефон: 48-96-600
Телефакс: 63-94-326
Адреса: Нови Сад, Футошки пут 46
Image Директор: в. д. директора Ненад Барац
Телефон: 489-50-00
Телефакс: 528-014
Адреса: Нови Сад, Бул. Цара Лазара 3/ I
Image Директор: Владимир Ђаковић
Телефон: 526-181
Телефакс: 469 - 913
Адреса:Нови Сад, Народног фронта 53
Image Директор: Зоран Јовчић
Телефон: 489-00-00,489-00-11
Телефакс: 466-955
Адреса: Нови Сад, Народног фронта 53
Image Директор: в. д. директора Душан Радојичић
Телефон: 2155-601
Телефакс: 518-600
Адреса: Нови Сад, Руменачка 150а
Image Директор: в. д. директора Милан Јарић
Телефон: 421-441, 4882-222
Телефакс: 6611-031, 6611-125
Адреса:Нови Сад, Сутјеска 2
Image Директор: Добросав Арсовић
Телефон: 48 81 101,
Телефакс: 4881-206
Адреса: Нови Сад, Владимира Николића 1
Image Директор: в. д. директора Душан Бајић
Адреса управе: 21000 Нови Сад, Жике Поповић 4 Телефон: 48 08 555
Телефакс:48 08 560
Image Директор: в. д. директора Гвозден Перковић
Телефон: 421-341,421-340
Телефакс: 423-396
Адреса: Нови Сад, Масарикова 17

Директор: Стеван Лугоња
Телефон:  48-99-111
Факс: 48-99-119
Телефон за сервисне информације: 472-41-40
ЈКП СТАН
Директор: в. д. директора Милош Ћурчић
Телефон: 489-55-13
Телефакс: 528-109
Колцентар: 0800-300-330
Адреса: Нови Сад, Ласла Гала 22

Директор: Душан Миладиновић
Телефон: 459-144,
Телефакс: 455-395
Адреса: Нови Сад, Бул. Цара Лазара 3

Директор: Дејан Мандић
Телефон: 4889-100, 4889-101
Телефакс: 4889-341; 4889-343
Адреса: Нови Сад, Стевана Брановачког 3

 

Директор: в. д. директора Милош Егић
Телефон: 21 - 00 - 277
Телефакс: 548 - 009
Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2

 

ЈКП ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД

 

Директор: Александар Бурсаћ
Телефон:
Телефакс:
Адреса: Нови Сад, Футошки пут 13