Седница Савета за културу

Чланови Савета за културу су на данашњој седници прихватили Предлог одлуке о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче породици Чура у Новом Саду.

Предлог одлуке обухвата задатак Одбора-да спроведе Одлуку о постављању спомен-плоче породици Чура и састав Одбора, који предвиђа да Одбор има председника и три члана које именује Скупштина Града из реда стручњака из области културе и урбанизма-историчари уметности, академски сликари, вајари, књижевници, архитекте, представник Завода за заштиту споменика културе Града, представник Савета. Административне и стручне послове за потребе Одбора обављаће Градска управа за културу.

Такође, већином гласова прихваћен је и Предлог решења о изменама Решења о образовању и именовању Организационог одбора за реализацију иницијативе да се Град Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе 2020. године.

Нови Сад, 26. децембар 2014.

Седница Савет за образовање и спорт

Чланови Савета за образовање и спорт на данашњој седници већином гласова су прихватили Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" за 2015. годину, потом предлог решења о давању сагласности на Програм пословања овог предузећа за следећу годину, као и Предлог програма коришћења средстава из буџета Града Новог Сада намењених ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" за 2015. годину и упутили их Скупштини града на разматрање.

Савет је већином гласова прихватио Предлог одлуке о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа, Предлог одлуке о минимуму процеса рада за време штрајка у Предшколској установи "Радосно детињство" и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и основна школа.

Чланови Савета већином гласова нису прихватили Предлог одлуке о образовању Комисије за праћење реализације Одлуке о средствима за санацију јавних предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад и предложили су Скупштини града да не донесе овај предлог у предложеном тексту.

Нови Сад, 26. децембар 2014.

Седница Савета за буџет и финансије

На седници Савета за буџет и финансије разматрани су Предлог одлуке о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада у 2015. години и Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна Града Новог Сада за 2014. годину.

Предлогом одлуке уређује се финансирање послова обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту животне средине на територији Града у 2015. години, а који обухватају: вођење евиденције о власницима породично стамбених зграда и власницима станова у колективним стамбеним зградама, односно носиоцима станарског права и закупцима станова и обраду података везаних за обрачун и наплату посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине преко јединствене уплатнице за обједињену наплату ЈКП „Информатика“. Ова средства ће бити планирана буџетом Града за 2015. годину, а ближи услови за обављање ових послова ће се уредити уговором.

Поводом друге тачке дневног реда чланови Савета прихватили су да за екстерну ревизију завршног рачуна буџета Града за 2014. годину изабере, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и уз сагласност Државне ревизорске институције, лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја, прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, уколико Град није обухваћен програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2015. годину.

Нови Сад, 26. децембар 2014.

Седница Савета за комуналне делатности

Чланови Савета за комуналне делатности прихватили су на данашњој седници неколико предлога одлука о Програму инвестиционих активности јавних и јавно-комунланих предузећа за 2015. годину, међу којима су програм инвестиционих активности ЈКП "Водовод и канализација", ЈКП "Чистоћа", ЈКП "Информатика", ЈКП "Тржница", ЈКП "Градско зеленило", ЈКП "Лисје", ЈКП "Паркинг сервис", ЈГСП "Нови Сад", ЈКП "Пут" и ЈКП "Зоохигијена и ветерина Нови Сад". Чланови Савета већином гласова прихватили су предлог решења о давању сагласности на програме пословања ЈКП "Паркинг сервис", ЈКП "Пут" и ЈГСП "Нови Сад" за 2015. годину.

Већином гласова прихваћени је и Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умањење обавезе плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у наредној години, потом Предлог одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2015. години, Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2015. години, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање отпадом за 2015. годину, Предлог одлуке о Програму изградње објеката вреловода ЈКП "Новосадске топлане" за следећу годину, као и Предлог програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника ЈГСП "Нови Сад" за 2015. годину. Чланови Савета већином гласова нису прихватили Предлог одлуке о образовању Комисије за праћење реализације Одлуке о средствима за санацију јавних предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад и предложили Скупштини града да не донесе овај предлог у предложеном тексту.

Нови Сад, 26. децембар 2014.

Страна 1 од 202