Одржана XLIV седница Скупштине Града Новог Сада

Одржана је XLIV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће одлуке:

1. Извештај о пословању и реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад за 2014. годину

2. Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2014. годину

3. Годишњи извештаја о пословању за 2014. годину Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду

4. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2014. годину

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2015. годину

6. Одлука о изменама Одлуке о програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину

7. Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2015. години

8. Одлука о изменама Одлуке о Програму изградње и одржавања пословног простора у  2015. години

9. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2015. годину

10. Одлука о Програму мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2015. годину

11. Одлука о изменама Одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2015. годину

12. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2015. годину

13. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности, текућег одржавања чистоће и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2015. годину

14. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2015. годину

15. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2015. годину

16. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2015. годину

17. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад за 2015. годину

18. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину

19. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину

20. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2015. годину

21. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2015. годину

22. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2015. години

23. Одлука о братимљењу Града Новог Сада, Република Србија и Града Толуке, Сједињене Мексичке Државе

24. Одлука о мрежи установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада

25. Одлука о мрежи основних школа на теритрији Града Новог Сада

26. Одлука о обезбеђивању средстава за програме спортских удружења на територији Града Новог Сада

27. Одлука о измени Одлуке о уређењу Града Новог Сада

28. Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

29. Одлука којом се предлаже пренос права својине на парцелама у власништву Републике Србије у корист Града Новог Сада

30. Одлука о дугорочном кредитном задужењу Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад

31. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде  нза ванредни превоз на општинским путевима и улицама на територији Града Новог Сада

32. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду за 2015. годину

33. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2015. годину

34. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину

35. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду за 2015. годину

36. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2015. годину

37. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2015. годину

38. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2015. годину

39. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад за 2015. годину

40. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2015. годину

41. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2015. годину

42. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2015. годину

43. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2015. годину

44. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2015. годину

45. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад за 2015. годину

46. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2015. годину

47. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2015. годину

48. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад за 2015. годину

49. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2015. годину

50. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2015. годину

51. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин-Установе културе од националног значаја за 2015. годину

52. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2015. годину

53. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2015. годину

54. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2015. годину

55. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2015. годину

56. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада "Новосадског позоришта - Újvidéki színház", Нови Сад за 2015. годину

57. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2015. годину

58. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за израду таписерија "Атеље 61", Петроварадин за 2015. годину

59. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар "Младост", Футог за 2015. годину

60. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар "Кисач", Кисач за 2015. годину

61. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар "Младост", Футог

62. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар "Кисач", Кисач

63. Aутентично тумачењe члана 11. став 3. Одлуке о држању домаћих животиња ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 12/11, 17/11 – испр., 1/12, 65/13 – др. одлука, 13/14 и 11/15)

64. Именовање члана Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе "Покренимо Нови Сад – Томислав Николић"

65. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања

Нови Сад, 4. јул 2015.

Седница Савета за економски развој града

Чланови Савета за економски развој града прихватили су већином гласова на данашњој седници Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2015. годину и упутили га Скупштини града на разматрање.

Према Предлогу решења, приходи се повећавају за око 20 милиона динара, па уместо првобитних 85 милиона динара, предложеним изменама Програма износе 104,4 милиона динара. Према Предлогу, повећање се највише односи на подршку туристичкој понуди, а опредељена средства планирана су за туристичку презентацију и промоцију путем учешћа у суфинансирању манифестација и догађаја од значаја за туристичку понуду Новог Сада.

Нови Сад, 2. јул 2015.

Избори за чланове Савета МЗ "Бегеч"

Избори за чланове Савета Месне заједнице "Бегеч" одржаће се у недељу, 5. јула 2015. године од 7 до 20 часова. Избори ће се одржати у две изборне јединице и то за изборну јединицу 1 у Основној школи "Вељко Петровић", Улица краља Петра I број 36, а за изборну јединицу 2 у малој сали Културног центра, Улица краља Петра I број 1.

Моле се грађани да понeсу лична документа.

Нови Сад, 1. јул 2015.

Седница Комисије за представке и предлоге

На данашњој седници Комисије за представке и предлоге  разматрани су одговори на раније поднете представке који ће бити прослеђени грађанима који су те представке и поднели Комисији.

Разматрана је и нова представка која се односи на проблем грађана у Лединачкој улици у близини напуштене парцеле. Тај простор је већ низ година напуштен, претворен у сметлиште на којем се скупљају и коте пацови, змије и остала гамад, а смрад који се шири је несносан. Често се набацано смеће запали па је проблем још више отежан и због дима, али и због опасности да се пожар прошири на околне куће. Грађани који су се обратили Комисији страхују и од ширења заразе. Комисија ће упутити представку Градској управи за инспекцијске послове на разматрање и решавање овог проблема.

Нови Сад, 1. јул 2015.

Страна 1 од 228