Председник Скупштине разговарао с амбасадорима о Новосадском сајму

Председник Скупштине Града Новог Сада Здравко Јелушић, током одржавања "Diplomacy Day" на Новосадском сајму, разговарао је данас с амбасадорима иностраних земаља и представницима дипломатских мисија о манифестацијама које Сајам организује. Сусрет са високим званицама организовао је Новосадски сајам, како би им директор ове установе мр Слободан Цветковић презентовао привредни значај Сајма, а председник новосадске Скупштине поздравио је учеснике у име градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића, као и у име свих Новосађана.

- Ми Новосађани, као локал патриоте, волимо да се хвалимо чињеницом да је Новосадски сајам најстарија сајамска институција у Србији. Много је људи из ово земље, а и из иностранства, који су свој, често једини долазак у Нови Сад везивали за сајамске приредбе - поручио је Јелушић, додавши да је "Новосадски сајам кроз векове постао институција нераскидиво везана за овај град".

Он се захвалим и организаторима скупа што су омогућили сусрет са представницима страних земаља, јер се тиме истовремено шири позитивна слике о Новом Саду.

Поред упознавања са радом Новосадског сајма, руководство сајма предочило је гостима и бенефите које имају земља партнера и земља пријатеља најзначајнијих сајамских манифестација.

Нови Сад, 29. септембар 2016.

Одржана VII седница Скупштине Града Новог Сада

Данас је одржана VII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој се усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину

2. Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину

3. Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2016. години

4. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2016. годину

5. Одлука о изменама Одлуке о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2016. години

6. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину

7. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину

8. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2016. годину

9. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2016. годину

10. Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2016. годину

11. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину

12. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

13. Одлука о изменама Одлуке о Програму изградње објекта у циљу реализације инвестиционог пројекта Lear Corporation d.o.o. Beograd – Stari Grad

14. Одлука о Програму изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду за 2016. годину

15. Одлука о програму мера за унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2016. годину

16. Одлука о приступању Града Новог Сада Регионалној развојној агенцији Бачка доо Нови Сад

17. Одлука о изради плана детаљне регулације Градског гробља у Новом Саду

18. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима између Темеринске улице, Пута Шајкашког одреда и Канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Саду

19. Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада

20. Одлука о изменама и допуни Одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода

21. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2016. години за период јануар-јун 2016. године

22. Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за 2016. годину за период јануар-јун 2016. године

23. Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину, за период I-VI 2016. године

24. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2016. годину –текуће субвенције - за период јануар-јун 2016. године

25. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, за период 01.01. - 30.06.2016. године

26. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2016. годину, за период јануар - јун 2016. године

27. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину, за период јануар – јун 2016. године

28. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2016. годину, за период 1. јануар – 30. јуни 2016. године

29. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину, за период јануар – јун 2016. године

30. Извештај о рализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2016. годину, за период I-VI 2016. године

31. Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за период од јануара до јуна 2016. године

32. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2016. годину, за период јануар-јун 2016. године

33. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2016. годину, за период јануар-јун 2016. године

34. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2016. године

35. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2016. години, за период јануар-јун 2016. године

36. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду за 2016. годину

37. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину

38. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2016. годину

39. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2016. годину

40. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду за 2016. годину

41. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2016. годину

42. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2016. годину

43. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину

44. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2016. годину

45. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

46. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2016. годину

47. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2016. годину

48. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2016. годину

49. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2016. годину

50. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2016. годину

51. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин – Установе културе од националног значаја, за 2016. годину

52. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2016. годину

53. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2016. годину

54. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Новосадског позоришта – Újvidéki Színház, Нови Сад за 2016. годину

55. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2016. годину

56. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2016. годину

57. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2016. годину

58. Решење о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Сада и Александар Градња ДОО Нови Сад

59. Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2017. годину

60. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2017. годину

61. Закључак поводом Информације поводом захтева Јавно водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за давање сагласности за ископ канала

62. Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије на предлог  Одборничке групе Српски покрет обнове

63. Решење о именовању директора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду

64. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

- Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

- Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“, Нови Сад

- Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“, Нови Сад

- Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад Града Новог Сада

- Решење о разрешењу и именовању чланица Управног одбора Апотеке Нови Сад

- Решење о разрешењу и именовању чланица Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад

- Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Основне школе „Јован Поповић“ Нови Сад

- Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Основне школе „Марија Трандафил“ Ветерник

- Решење о разрешењу и избору члана Комисије за прописе

- Решење о именовању чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

- Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

- Решење о престанку дужности и именовању председника и чланова Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин – Установа културе од националног значаја

- Решење о престанку дужности председника и чланице и именовању председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин – Установа културе од националног значаја

- Решење о престанку дужности и именовању председника и чланова Управног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач

- Решење о престанку дужности и именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач

- Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад

- Решење о разрешењу и именовању чланице Управног одбора Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад

- Решење о разрешењу члана и именовању чланице Надзорног одбора Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад

- Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Града Новог Сада

Нови Сад, 27. септембар 2016.

Сутра седница Скупштине Града Новог Сада

Седница Скупштине Града Новог Сада заказана је за сутра, уторак, 27. септембра, са почетком у 10 часова. За Дневни ред VII седнице за сада је предложено 64 тачке, а као најбитнија издвојен је ребаланс буџета Града.

- Прву јесењу седницу Скупштине Града Новог Сада обележиће пре свега Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину. Град је на приходној страни од продаје нефинансијске имовине приходовао две милијарде динара, те се та средства морају планирати и на расходованој страни - прецизирао је председник Скупштине града Здравко Јелушић.

На дневним реду седнице наћи ће се и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских објеката, по којој се радно време петком и суботом продужава до један час после поноћи. Ипак, како је нагласио председник Скупштине града, према Предлогу одлуке уколико је против привредног субјекта коме је продужено радно време поднет захтев за покретање прекршајног поступка или је издат прекршајни налог због прекорачења радног времена или дозвољеног нивоа буке, као и због ремећења јавног реда и мира, Градска управа за привреду доноси решење о престанку важења права на продужено радно време.

Поред поменутих, на дневном реду сутрашње седнице наћи ће се предлози одлука о изменама програма инвестиционих активности градских комуналних предузећа, потом извештаји о реализацији програма инвестиционих активности неколико јавно-комуналних предузећа за првих шест месеци ове године, као и решења о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама овогодишњих програма пословања градских предузећа и установа културе.

- Очекујем конструктивну расправу на седници Скупштине, очекујем и примедбе опозиције, али верујем да ће рад Скупштине протећи по демократским начелима - закључио је председник новосадског парламента Здравко Јелушић.

Нови Сад, 26. септембар 2016.

Седница Савета за буџет и финансије

Чланови Савета за буџет и финансије прихватили су на данашњој седници већином гласова Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину и упутили га Скупштини града на разматрање.

Према Предлогу одлуке, буџет Града Новог Сада утврђен је у износу од 24.523.637.305,91 динара, а повећање у односу на претходно утврђени буџет највише je остваренo од продаје парцела на углу Булевара ослобођења и Булевара цара Лазара, у Стражиловској улици, у Улици чика Стевиној, Морнарској улици, као и парцеле у Улици Десанке Максимовић у Ветернику.

Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину наћи ће се пред одборницима и одборницама на седници Скупштини Града Новог Сада, заказаној за уторак, 27. септембар.

Нови Сад, 24. септембар 2016.

Страна 1 од 272