Седница савета за статутарна питања и локалну самоуправу

На данашњој седници Савета за статутарна питања и локалну самоуправу покренут је поступак за избор Заштитника грађана. На основу Одлуке о Заштитнику грађана Савет за статутарна питања и локалну самоуправу спроводи поступак за избор Заштитника грађана. Сходно томе Савет ће упутити допис одборничким групама у Скупштини Града Новог Сада којим ће позвати одборнике у новосадском парламенту да предложе Савету кандидата за избор Заштитника грађана. Предлоге кандидата одборничке групе треба да доставе најкасније до 15. априла како би Савет утврдио предлог решења и благовремено га упутио Скупштини града на разматрање и одлучивање.

Кандидат за Заштитника грађана кога предлаже најмање једна трећина одборника треба да испуњава услове прописане Одлуком о Заштитнику грађана. Поступак избора Заштитника грађана мора бити завршен до 25. јуна када истиче мандат садашњем Заштитнику грађана Александру Грујићу.

Нови Сад, 5. март 2015.

Седница комисије за представке и предлоге

Комисија за представке и предлоге разматрала је одговоре на представку Невенке Ђаконов у вези са уклањањем радиоактивних громобрана и нове представке скупштине станара стамбених зграда у Улици Анђе Ранковић 11 и Бате Бркића 8а и 10а и председника скупштине станара стамбене зграде у Булевару краља Петра I број 45.

На представку која се односи на уклањање радиоактивних громобрана са стамбене зграде у Улици Футошки пут број 38б, који угрожавају здравље тих станара, али представљају и опасност по животну средину, Градска управа за инспекцијске послове и Градска управа за заштиту животне средине изјасниле су се ненадлежним за ову врсту проблема. У допису којим су се обратили Комисији наводе да је за послове заштите од јонизујућих зрачења надлежно Министарство пољопривреде и заштите животне средине, па је то наредна адреса на коју ће Комисија упутити захтев за отклањање овог проблема житеља овог дела града.

Проблеми станара зграда у улицама Анђе Ранковић 11, Бате Бркића 8а и 10а, као и на Булевару краља Петра I број 45 углавном су везани за неуређене и неуредне прилазе зградама, недостатак расвете и недостатак контејнера за одлагање смећа. Због свега наведеног у њиховим представкама, Комисија ће се обратити надлежним јавним комуналним предузећима, "ЗИГ"-у, "Чистоћи" и "Градском зеленилу" са захтевом да се ови проблеми реше.

Нови Сад, 4. март 2015.

Седница комисије за називе делова насељених места

На данашњој седници Комисије за називе делова насељених места разматрани су промена назива дела Улице сомборске и захтев Јеврејске општине за давање назива пролазу у Новом Саду по Еугену Верберу.

Према Плану генералне регулације простора за породично становање у западном делу града и Плану детаљне регулације подручја Телепа у већем делу Улице сомборске планирано је ширење и формирање новог булевара, што је већ и реализовано у готово целој планираној дужини. Са аспекта важећих урбанистичких планова булеваром се може сматрати саобраћајница која се простире од Булевара Европе до раскрснице са Футошким путем. У већем делу овај простор будућег булевара је реализован на траси постојеће Улице сомборске па је због тога и сам булевар, незванично, назван Сомборски.

Председница Комисије, Бранка Бежанов објаснила је да део где се булевар не поклапа са трасом садашње Улице сомборске, треба задржати назив ове улице, али је и предложила да се булевар назове по Патријарху Павлу. Предлог је једногласно усвојен.

Јеврејска општина Нови Сад упутила је Комисији предлог да се по угледном књижевнику, глумцу и научном раднику Еугену Верберу назове пасаж у дворишту зграде Змај Јовине улице, где је породица овог истакнутог културног радника и живела. С обзиром да је и Завод за урбанизам доставио позитиван одговор да су урбанистички услови испуњени, Комисија је донела одлуку да се пасаж између улица Јована Јовановића Змаја и Илије Огњановића назове по Еугену Верберу.

Нови Сад, 4. март 2015.

Годишњица оснивања Библиотеке Скупштине Града Новог Сада

Даном оснивања Библиотеке Скупштине Града Новог Сада сматра се 3. март 1964. године, када је уведена прва књига у књигу инвентара, што је био Устав СФРЈ. Скупштинска библиотека стоји на располагању запосленим у Градским управама, али суграђанкама и суграђанима, који се писаним путем обрате са захтевом за увид или умножавање грађе којом располаже библиотека. Поред 3500 стручних издања везаних за прописе и законе, у библиотеци Скупштине Града Новог Сада се налазе службени листови ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ, СЦГ, Србије, Војводине, Београда и Новог Сада.

На основу члана 6. став 1. Закона о библиотечкој делатности ("Службени гласник РС" број 34/94) и члана 5. Правилника о садржини и начину вођења регистра библиотека ("Службени гласник РС" број 63/94) Решењем Градске библиотеке Новог Сада, Библиотека Скупштине Града Новог Сада уписана је у регистар библиотека. Статус специјалне библиотеке има на основу тога што je oснована као посебна организациона јединица унутар органа локалне самоуправе, коришћење је ограничено на одређене корисничке групе и има једну доминантну специфичну област. Делатност обухвата пружање услуга корисницама и корисницима, омогућавање приступа библиотечко - информационој грађи, давање информација и помоћ при избору и коришћењу библиотечко информационе, али и документационе грађе и извора.

У библиотеци Скупштине Града Новог Сада се чувају генерални урбанистички планови за цео град, као и планови детаљне регулације одређених делова града, а  архивирани су записници седница градског парламента од 1968. године.

Нови Сад, 3. март 2015.

Страна 1 од 208